top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פרויקטים בחברה הכלכלית רהט בעיריית רהט

מזהה תפקיד:

91161-101

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

74,753

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ליווי וקידום יוזמות כלכליות ופרויקטים מניבים
2. מעקב ובקרה אחר ביצוע פרויקטים
3. כתיבת נהלים וטיוב תהליכי העבודה
4. ניהול ממשקים ושיתופי פעולה בין החברה הכלכלית והעירייה וגורמים רלוונטיים נוספים
*הרשות צפויה לקלוט בוגר/ת 1 ממסלול זה, בהתאם למכסת התקנים *

תחומי

אחריות

עיריית רהט נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 1, ולפיכך המשימה הגדולה ביותר היא להגדיל את הכנסות הרשות. החברה הכלכלית יוזמת ומבצעת פרויקטים שיהפכו לנכסים מניבים ויביאו לצמיחה כלכלית של העיר, של העסקים ושל התושבים.
רהט מתרחבת ומתפתחת וצופה צמיחה דמוגרפית משמעותית ועל כן יש פרויקטים רבים שנמצאים בקנה. עם התפתחות החברה הכלכלית וגדילת כמות הפרויקטים והיקפם, אנו נדרשים לפונקציה מרכזת שתוביל ותנהל את מאמץ הפרויקטים בחברה.

האתגר

הרשות מובילה - על ידי החברה הכלכלית - מאמץ תקציבי, ארגוני, כוח אדם וטכנולוגיה במטרה ליזום, להוביל ולממש מספר רב ככל שניתן של פרויקטים איכותיים ומניבים. בין היתר- החלטות ממשלה בהן מוגדרים פרויקטי-על לפיתוח כלכלי, הסכם גג בבנייה שיכניס פרויקטים רבים נוספים ואף ידרוש בניה נוספת בחברה הכלכלית, פילנתרופיה ושיתופי פעולה. כל אלו מלווים בבנייה משמעותית בחברה הכלכלית להצלחת עמידה במשימות ויצירת סביבת עבודה מוטת פרויקטים. בתוך כך - תכניות עבודה מוסדרות, פונקציות נושאיות (תיירות, עסקים, נחל גרר ועוד) ושיתופי פעולה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מחמוד אלעמור, מנכ"ל החברה הכלכלית רהט

0506541527

איש / אשת קשר

איתיאל בירן

0548100325

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page