top of page

רפרנט/ית פרויקטים בחברה הכלכלית

תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

13374

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

המפרץ

1. ניהול פרויקטים ליווי תהליכי התכנון, הביצוע והרגולציה של פרויקטים מול המועצה, משרדי הממשלה וכלל הגורמים הרלוונטיים, כולל תיאום ההתקשרויות השונות לכל פרויקט, סיוע בקידום מכרזים והתקשרויות
.2. מעקב על שיווק מגרשים וקידום יוזמות לרווחת בעלי העסקים והתעשיינים באזור התעשייה. ליווי התהליכים מול היזמים – ריכוז פניות, סיוע בקידום בקשות להקצאות מגרשים, סיוע בהכנת הסכמי פיתוח מול היזמים, החתמתם על ההסכמים וגביית מקדמות, סיוע בהכנת לוח תשלומים של יזמים שאושרו.
3. פיתוח מיזמיים כלכלים שמקדמת החברה– איתור וקידום מיזמיים כלכלים במרחב המועצה, קליטת ראיונות עסקיים, בחינת שיתופי פעולה, בחינה כלכלית, איתור שטחים מתאימים, סיוע בתהליכי אישורים מול יועמ"ש, רו"ח ויועצים כלכלים.
4. ליווי פרויקטים נוספים בחכ"ל: הרחבות ישובים, פיתוח אזורי תעסוקה, קידום ופיתוח אזור תעשייה משותף למועצה אזורית זבולון ולמועצה מקומית רכסים, ועוד

תחומי

אחריות

צמיחה דמוגרפית גדולה בעשור הקרוב – עד שנת 2030 אוכלוסיית המועצה צפויה לגדול בכ-30%. כחלק מתהליך הצמיחה המועצה נדרשת לתכנון תב"עות, בינוי ושדרוג תשתיות, פיתוח אזורי תעסוקה, קידום יוזמות לרווחת בעלי העסקים והתעשיינים ופיתוח שירותים מתקדמים לתושב.
נדרש בעל.ת תפקיד לניהול וקידום פרויקטים מוניציפליים ומיזמים כלכליים שמקדמת החברה, סיוע למנכ"ל החברה בניהול אזור התעשייה.

האתגר

מועצה אזורית זבולון החליטה להרחיב באופן משמעותי את פעילות החברה לפיתוח זבולון (החכ"ל) על מנת שתוכל להוות זרוע ביצועית משמעותית ולממש את מטרותיה של המועצה בתחומי הצמיחה דמוגרפית והפיתוח הכלכלי. החל משנת 2019 החלה המועצה להרחיב את תחומי האחריות של החברה במטרה שזו תשמש זרוע ביצועית של המועצה ואשר תוציא אל הפועל פרויקטים מוניציפליים ומיזמים כלכליים בתחום השיפוט של המועצה באופן עצמאי ו/או באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גורמים יזמיים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מתן ורקר

איש / אשת קשר

עדן ארנפלד

0542575181

מיה בירמן

bottom of page