top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פרויקטים באגף תפעול ולוגיסטיקה בעיריית חריש

מזהה תפקיד:

81247-4

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34,401

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הובלת וניהול פרויקטים והגדרת תהליכים חוצי ארגון בתחומי התפעול ולוגיסטיקה: הגדרות ממשקים עם מחלקות העירייה, משרדי הממשלה ושותפים נוספים, תכנון, מעקב ובקרה.
2. תכלול פרויקטים המוכוונים לשיפור שירותים לתושבים: ניהול דש - בורד האגף לפניות מהמוקד, הגדרת יעדים, מטרות ומימושם לטובת שיפור מתמיד של השירות לתושבים ולעסקים מקומיים.
3. מיצוי משאבים לפרוייקטים באגף, פיתוח פתרונות והטמעתם להתייעלות.
4. הובלה, יישום והטמעה של מכרזים/חוקי עזר לרכישת והטמעת ציוד חדשני/טכנולוגי שיוביל להתייעלות.

תחומי

אחריות

העיר חריש נמצאת בגידול מואץ. כיום מתגוררים בעיר כ-40,000 תושבים. אופן הגידול מכריח את אגף תפעול ולוגיסטיקה להיות ערוך הן לפרויקטים נקודתיים הנובעים מהיותה של חריש עיר חדשה והן לעבודה השוטפת בתחומי התחזוקה, תפעול, חשמל, סביבה וקיימות.

האתגר

האגף פועל להכשרות ולרכישת ציוד חדשני אשר חוסך בהוצאות התפעוליות תוך כדי מעקב ובקרה אחרי תהליכי התייעלות בתחומי הפסולת המחזור והקיימות, גנים ונוף, ניקיונות ותחזוקת המרחב הציבורי והמבנים, והדברה.
בנוסף, האגף פועל בהתאם לתוכניות העבודה ולהשגת היעדים מכלל מחלקותיו.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עודד סלע, מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה

0544813473

איש / אשת קשר

ספיר שמידט

0545715234

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page