top of page

רפרנט/ית פרויקטים באגף ת"ל

שירות לתושב, פיתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34401

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. מיצוי משאבים ותהליכים בתחומי האחריות של האגף
2. הובלה, יישום והטמעה של מכרזים/חוקי עזר ורכישת ציוד חדשני/טכנולוגי שיוביל לחסכון שוטף בעלויות
3. הובלת פרויקטים והגדרת תהליכים חוצי ארגון בתחומי התפעול ולוגיסטיקה
4. תכלול פרויקטים המוכוונים לשיפור שירותים לתושבים

תחומי

אחריות

העיר חריש נמצאת בגידול מואץ. כיום מתגוררים בעיר כ-40,000 תושבים. אופן הגידול מכריח את אגף תפעול ולוגיסטיקה להיות ערוך הן לפרויקטים נקודתיים הנובעים מהיותה של חריש עיר חדשה והן לעבודה השוטפת בתחומי התחזוקה, תפעול, חשמל, סביבה וקיימות.

האתגר

האגף פועל להכשרות ולרכישת ציוד חדשני אשר חוסך בהוצאות התפעוליות תוך כדי מעקב ובקרה אחרי תהליכי התייעלות בתחומי הפסולת המחזור והקיימות , גנים ונוף , ניקיונות ותחזוקת המרחב הציבורי והמבנים , והדברה .
בנוסף, האגף פועל בהתאם לתוכניות העבודה ולהשגת היעדים מכלל מחלקותיו.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

עודד סלע

איש / אשת קשר

ספיר שמידט

0545715234

מיה בירמן

bottom of page