top of page

רפרנט/ית פרויקטים אסטרטגים

תכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

25971

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

השרון

1. הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים.
2. מעקב ובקרה על פעילות היחידות השונות ברשות.
3. הנחיית עובדי הרשות בנושא תכנית העבודה.
4. קידום יוזמות ורעיונות שיעלו כתוצאה מהכרות הרשות.

תחומי

אחריות

העיר כפר קאסם נמצאת בהליך פיתוח מואץ ומקודמים בשטחה מספר פרויקטים אסטרטגיים. הקמה של פארק הייטק, פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעשייה עם בנייה רוויה ועוד.

פרויקטים אלה הינם חוצי ארגון ומשלבים מספר מחלקות מתוך הארגון ומספר משרדי ממשלה.

קיים צורך אסטרטגי בגורם מתכלל (PMO) Project Management Office שיחזיק את התמונה הכוללת בכל פרויקט, יראה תמונת עתיד וינהל בהתאם סיכונים וחסמים.

האתגר

(PMO) Project Management Office
הגדרת תהליכי ונהלי עבודה. נתמכים במערכות מידע, ויישומם. התפקיד יהווה בסיס להקמת יחידה מתאימה בלשכת מנכ"ל.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

פז הירשמן

איש / אשת קשר

אלון בלום

0528118012

עדי כהן

bottom of page