top of page

רפרנט/ית פרוייקטים תכנוניים

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

14204

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

המפרץ

1. תוכניות מפורטות בישוב (יזום וליווי)
2. תוכניות אב ( תמרור ושילוט, שטחים ירוקים, שבוץ אופנים ועוד')
3. פרוייקטים כלכליים ומניבים (יזום וליווי)
4. קולות קוראים

תחומי

אחריות

הישוב רכסים נמצא בעיצומו של פיתוח הכולל הוספת כ- 6000 יח"ד (5000 יח"ד ב2 שכונות חדשות וכ- 1000 יח"ד בישוב הקיים). הוספה של כ-6000 יח"ד מהווה תוספת של כ- 40,000 תושבים ל- 15,000 תושבים הקיימים כלומר לשלש את האוכלוסייה הקיימת וזאת ב 10 שנים הקרובות.

האתגר

הרשות המקומית מובילה תהליך להתאים את עצמה ל אירוע של תוספת 6000 יח"ד לישוב הקיים אם כל הכרוך לכך , הן מבחינת פיתוח תשתיות הקמת מוסדות ציבור וחינווך קליטה של תושבים חדשים , ממשק בין הישוב הקיים ובין השכונות החדשות ,
המפתחות של הרשות המקומית בהתאם לגדילה והתפתחות הישוב.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוסף לוין

איש / אשת קשר

רעות

0555573015

מיה בירמן

bottom of page