top of page

רפרנט/ית פיתוח משאבים, שירותים חברתיים, דיגיטציה והתקשרויות

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

165160

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

1. סיוע בפיתוח שירותים ומענים לקהלי יעד שונים בעיר:
2. פיתוח משאבים וניהול מנגנוני מנגנוני מעקב ובקרה של התקציב התוספתי.
3. ניהול קשר שוטף וטיפול בהתקשרויות מול משרדי ממשלה, קרנות ופילנתרופיה
4. ניהול תהליכי דיגיטציה לשיפור תהליכים פנים ארגוניים ושירות לתושב.

תחומי

אחריות

העיר בית שמש נמצאת בהליך מואץ של התפתחות אורבנית ובכלל זה בניית אלפי יחידות דיור וגידול דמוגרפי חסר תקדים של 7.5% בשנה וכיום מונה 176,430 תושבים. לצד זאת בית שמש ירדה במדד הסוציו האקונומי מדירוג 5 לדירוג 2. השינוי שהעיר עוברת מייצר לנו הזדמנויות במתן שירותים מגוונים עם יתרון לגודל, אך מאתגר מבחינה תקציבית באופן משמעותי ומצריך מהרשות המקומית לפתח באופן מואץ שירותים ומענים רבים.

האתגר

הובלת תהליכי ליבה בארגון עבור פיתוח מענים לצרכים הולכים וגדלים בתחום הרווחה בעיר. תוך התמודדות עם אתגר מתמיד של העדר תקצוב ומשאבים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

גילה רונן

איש / אשת קשר

שיר קרטה שוורץ

0525750255

עדי כהן

bottom of page