top of page

רפרנט/ית פיתוח כלכלי וקשרי ממשל

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. ניהול יועצים בתחומי פיתוח כלכלי להכנת תכניות עבודה באגף
2. סיוע לארגון במיצוי פוטנציאל ההכנסות וליווי הארגון מקצה לקצה בהתקשרויות עם משרדי הממשלה - הגשה, מיצוי קו"ק, יצירת שותפויות ארוכות טווח למימוש תקציבים ומשאבים.
3. הכנת תשתיות לפעילות האגף בעולמות קידום עסקים יחד עם פורום רשויות האשכול.
4. הכנת תשתיות לקבלת החלטות על בסיס נתונים כחלק מפרויקטי הליבה. יצירת דאשבורדים רלוונטיים, מיפוי, איסוף וניהול נתונים.

תחומי

אחריות

אשכול המפרץ הינו ארגון בתחילת דרכו אשר מטרתו פיתוח כלכלי של אזור מפרץ חיפה.
האשכול מבקש לקדם תהליכים באגף בתחומי הפיתוח הכלכלי. בליבת התפקיד, ארגון בגיוס משאבים לפרויקטי ליבה של האזור ולקידום קשרי ממשל בהיבטים של חשיבה אסטרטגית כלכלית וטיוב הנתונים בפרויקטי האגף.

האתגר

האשכול הקים לפני שנתיים אגף פיתוח כלכלי אשר עוסק בראיה אסטרטגית אזורית, תעסוקה, קידום עסקים ובפיתוח פרויקטים מניבים עבור האשכול.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

הדר מרחב קרמון

איש / אשת קשר

הדר מרחב קרמון

0506513667

מיה בירמן

bottom of page