top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח כלכלי ומיצוי
במועצה מקומית בית אל

מזהה תפקיד:

83574-2

תהליך השמה:

2023

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

6,076

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. קידום מנועי צמיחה כלכליים- אזורי מסחר ותעשיה, פאנלים סולאריים, עמדות טעינה חשמליות, יזמות כלכלית ועוד
2. גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים כולל איתור, סיוע בהגשה, מעקב ובקרה ביצוע
3. טיוב ושדרוג הפרויקטים הקיימים בראיה כלכלית והתייעלות להגדלת הכנסות (לדוג' הקמת מבנה רב תכליתי בצמוד לבניין המועצה)
4. בניית ודיוק הדוחות הכספיים

תחומי

אחריות

מועצה מקומית בית אל עומדת בפתחו של שינוי מהותי בהיקף גודלה, מרשות קטנה המשרתת כ-7,000 תושבים כיום לרשות שתשרת כ14,000 תושבים. הכפלת היקף המועצה טומנת בחובה מספר אתגרים: יצירת מקורות הכנסה לעירייה, יצירת מקורות תעסוקה איכותיים וקליטת תושבים, הקמת מבני ציבור וחינוך, התאמת השירותים לתושב ועוד. כל אלה מחייבים ליווי כלכלי, תזרימי ותקציבי מדויק לצד פיתוח כלכלי ויציבות פיננסית.

האתגר

ייזום, הובלה וניהול של פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות ומיצוי משאבי ממשלה וגופים נוספים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ינון שב ציון, גזבר הרשות

0506293003

איש / אשת קשר

איציק כהן

0528762120

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page