top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים במועצה מקומית בני עי"ש

מזהה תפקיד:

71066-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

7,438

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

שורק דרומי

1. איתור וריכוז תחום קולות קוראים, תקציבי ממשלה ופילנתרופיה, לרבות מעקב ובקרה אחר ביצוע הפרויקטים, דיווחם ומיצוי משאבים
2. יצירת תשתית לשיתופי פעולה עם המגזר העסקי והמגזר השלישי לצורך הגדלת ההכנסות ברשות
3. ייזום הובלה וניהול של פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות
4. שותפות בתהליך הקמת חברה כלכלית

תחומי

אחריות

מועצה מקומית בני עי"ש עומדת בפתחו של שינוי מהותי בהיקף פעילותה, מרשות קטנה המשרתת כ-7,000 תושבים כיום לרשות שבזכות הסכם גג תשרת כשלושים אלף תושבים. הקמת עיר חדשה טומנת בחובה מספר אתגרים: יצירת מקורות הכנסה לעירייה, יצירת מקורות תעסוקה איכותיים וקליטת תושבים, הקמת מבני ציבור וחינוך, התאמת השירותים לתושב ועוד. כל אלה מחייבים ליווי כלכלי, תזרימי ותקציבי מדויק לצד פיתוח כלכלי ויציבות פיננסית.

האתגר

ייזום, הובלה וניהול של פרויקטים מניבים להגדלת הכנסות ומיצוי משאבי ממשלה וגופים נוספים

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רוח אילן עמרם, גזבר המועצה

0524296671

איש / אשת קשר

נעה ג'קסון

0523668935

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page