top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים באשכול רשויות יהודה ושומרון

מזהה תפקיד:

1-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

-

מדד חברתי-כלכלי

-

תושבים

459,122

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

התפקיד הינו באשכול

1. ניתוח נתוני הביצוע של הוצאות והכנסות
2. מיסוד שגרת בקרה מול כל מנהל באשכול ומול ממשקי הכספים השונים
3. הטמעת מיומנויות ניתוח של נתונים ומידע
4. קיום שגרת דיווח על הוצאות וקבלת הכנסות מול משרדי הממשלה.

תחומי

אחריות

האשכול הוא ארגון חדש המתמודד עם סוגיות תזרימיות ותקציביות שקריטיות לעצם קיומו. נדרשת פונקציה ברמת מטה לפיתוח ופיתוח התחום.

האתגר

ביסוס שגרות ניהול וכלי מידע מתאימים לייעול תהליכי העבודה הרשותיים בהיבט הכספי

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

קרן גפן, מנכ"לית האשכול

0506263151

איש / אשת קשר

נועה

0504063100

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page