top of page

רפרנט/ית פיתוח יישובים

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

61030

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. ליווי ופיתוח קהילות והנהגות היישובים, בעלי תפקידים וועדים מקומיים.
2. תכלול שירותי המועצה וממשקי עבודה של מנהלי היישובים מול גורמי פנים מועצתיים וחוץ-מועצתיים (פיקוד העורף, משטרה, קק"ל, חברת חשמל וכו') לתושבים בקצה, בעתות שגרה ובחירום.
3. איתור, מיפוי וריכוז צרכים מהישובים השונים וייצוגם בפני האגפים השונים בהנהלת המועצה
4. הקמה, ליווי שוטף, הכשרה ופיתוח צוותי חוסן יישובי / צח"י בכל יישובי המועצה.

תחומי

אחריות

מועצה אזורית מטה יהודה, מהמועצות הגדולות בישראל, נפרסת על פני כ-500,000 דונם בהרי ירושלים ושפלת יהודה. במועצה כ-51,125 אלף תושבים הפזורים על פני 57 יישובים - הכוללים מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, יישובים ערביים, חוות חקלאיות ויישוב יהודי-ערבי משותף (ייחודי בארץ). כחלק מהעבודה בשלטון הדו רובדי, המועצה הציבה יעד אסטרטגי של עבודה עם הנהגות היישובים. המועצה רואה בוועדים המקומיים שותפים מלאים ובהתאם לכך מעוניינת לפתח את דרכי העבודה והתקשורת איתם. המועצה מעוניינת להרחיב את שירותיה ויכולותיה תוך הנגשת שירותי המועצה ליישובים בפריסה רחבה וחיזוק הקשר הדו-כיווני בין המועצה ליישוביה.

האתגר

בכוונת המועצה להרחיב את מחלקת הישובים ולהתאימם לצרכי היישובים בהתאמה לתהליכי הצמיחה הדמוגרפית ולשינוי התפיסה השרותית של המועצה. המחלקה אמונה בין השאר על בנייה וחיזוק החוסן הקהילתי במרחב ועל בניית קשר רציף במנגנונים שונים, עם הנהגות היישובים ועם התושבים. המחלקה היא חלק מאגף שירות ואסטרטגיה, אשר מקדם תכנית צמיחה כוללנית ויצירת מענים בהתאמה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

סיון כהן טופל

איש / אשת קשר

טל קוגוט

0525017791

עדי כהן

bottom of page