top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח הון אנושי בעיריית נתיבות

מזהה תפקיד:

50246-3

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

49,418

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. פיתוח מנהלים בארגון - פיתוח תוכנית מנהלים והטעמת התוכנית.
2- תוכנית הדרכה- איסוף ומיפוי תוכניות ההדרכה הקיימות בשלטון המקומי, מעקב אחר הדרכות לתפקידים המחויבים לעבור הדרכה מתוקף תפקידם לפי משרד הפנים , הדרכות לעובדים הנמצאים בעתודה ניהולית יצירת תוכנית הדרכה שנתית מעקב ובקרה.
3- הכנה והטמעה תוכנית רווחה באגף ההון האנושי שיתוף הוועד לגבי תוכנית. הרווחה המוצעת

תחומי

אחריות

העיר נתיבות מצוייה בהסכם גג שהכפיל את כמות התושבים בעיר בשל הגידול המואץ , ישנם אתגרים משמעותיים בתחום ההון האנושי הרשותי.
הגידול בכמות התושבים יצר פער בין כוח אדם הקיים לכוח אדם הדרוש לביצוע המטלות המתבקשות מהרשות.

האתגר

לאגף כמה יעדים:
• פיתוח מנהלים כחלק מתוכנית "המראה"
• פיתוח ההון האנושי ע"י פיתוח מערך הדרכות לעובדים בכל הדרגים
• הכנת תוכנית רווחה – לגיבוש ההון האנושי ויצירת "גאוות יחידה".

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

נטע וקנין, מנהלת אגף הון אנושי

0542562882

איש / אשת קשר

איתן פונד

0524264152

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page