top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח ארגוני ושירות לתושב במועצה מקומית מזרעה

מזהה תפקיד:

90517-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, שירות לתושב, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

4,228

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. יישום קולות קוראים בתחום השירות הדיגיטלי והחדשנות במועצה
2. הרחבת סל השירות לתושב - בנית תפיסה ונהלים ארגוניים לשיפור השירות לתושב והטמעתה במחלקות הרשות
3. ניהול ואסדרת תחום רישוי עסקים
4. בניית תהליך מעקב ובקרה, מדידה ומיפוי אחר תהליכים וממשקי העבודה בין המחלקות.

תחומי

אחריות

הישוב עבר הרחבה והכפיל את עצמו מבחינת אוכלוסיה ושטח. בשל כך יש צורך בראייה כוללת של
נושאי הפיתוח והתחזוקה ברשות ומתן שירות איכותי לתושבים ולעסקים. כמו כן יש צורך בייעול השימוש במשאבי הרשות לשם קידום מטרה זו.
תחום נוסף הדורש הסדרה הוא טיפוח פני העיר והטיפול בפסולת, תוך כדי הסדרת הממשקים עם גורמים בתוך היישוב ומחוצה לו הקשורים לנושא.

האתגר

מועצה מקומית מזרעה עברה תהליך של מיפוי צרכים בתחום השירות לתושב. יש צורך לתכלל ולנהל את כל הממשקים בתחום השירות לתושב במיקצועיות ומענה איכותי. הרשות שדרגה אתר האינטרנט שלה ורכשה תכנות דיגיטליות בתחום. עלה הצורך במיפוי לכח אדם מקצועי שיוביל תהליכים לקידום ומיסוד תהליכי עבודה וממשקי עבודה בין המחלקות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אומיה חאג', מנכ"ל

0536239457

איש / אשת קשר

גאדה גדבאן

0524530241

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page