top of page

רפרנט/ית פיתוח ארגוני וניהול פרויקטים

פיתוח ארגוני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

6274

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

ניהול הפרויקטים השונים החל משלב התכנון ועד הביצוע.
הובלת תהליך שיתוף הציבור והנגשת המידע הרלוונטי
בתחום הבנייה.
עבודה מול ממשרדי ממשלה.
. ריכוז העבודה על GIS
ריכוז תהליך סקר נכסים רשותי.

תחומי

אחריות

מחלקת ההנדסה ברשות מנוהלת על ידי המהנדס בלבד, עקב ריבוי התהליכים, קצב הפיתוח והממשקים הרבים הן עם קבלנים וספקים והן עם משרדי ממשלה שונים בדגש על משרד הפנים, משרד השיכון ומשרד התחבורה נדרש לייצר מנגנון ניהולי לליווי התהליכים והפרויקטים וכן ליצירת תיעוד, מעקב ובקרה סדורים ומונגשים.

האתגר

יצירת מנגנוני עבודה ובקרה ושגרות עבודה יעילים בתוך המחלקה.
הטמעת שגרות ארגוניות וכלי ניהול אצל מנהל ההנדסה.
קידום וליווי פרויקטים ותכניות עבודה חודשיות ושנתיות.
ניצול האמצעים הטכנולוגיים והדיגיטליים הקיימים היום במערכות השונות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

פואד חדאד

איש / אשת קשר

שפיקה נבואני

0509967404

מעין בלוך

bottom of page