top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיתוח ארגוני וניהול פרויקטים בעיריית אום אל-פחם

מזהה תפקיד:

92710-4

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי, שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

59,353

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1- בנייה ומיסוד שגרות עבודה ונהלים באגף השפ"ע.2-קידום הממשקים בין המחלקות השונות הרלונטיות בעירייה.3- גיוס ומיצוי משאבים בתחומי השפ"ע - איתור, הגשה, ביצוע ומיצוי הגשת קולות קוראים של משרדי הממשלה וגופים נוספים.4- תכלול, ליווי מעקב ובקרה אחר פרויקטים באגף השפ"ע.5- בניית מסד נתונים כבסיס לקבלת החלטות - בניית דאשבורג ארגוני.

תחומי

אחריות

שיפור הנראות במרחב הציבורי ורמת הניקיון בעיר היא יעד מרכזי ואסטרטגי של העירייה. אגף שפ"ע הינו אגף חדש בעירייה וקיים בה צורך בעיצוב מחדש של תהליכי השירות והתקשורת עם התושבים – בתחומי התפעול השוטפים (טיפול בקריאות למוקד), בלמידת צרכי התושבים ביחס למרחב הציבורי בעיר וכן ברתימת תושבי העיר לתהליכים של קיימות וטיפוח העיר .

האתגר

במסגרת תהליך הפיתוח הארגוני בעירייה הוקמה מחלקת שפ"ע האחראית לפיתוח ולתחזוקה של המרחב הציבורי ולשירות לציבור. המחלקה נמצאת בתהליך של פיתוח תשתית ארגונית ומקצועית לפעולתה. במסגרת זו מתוכננים עיצוב מחדש של תהליכים לשיפור השירות לתושב, בניית אמנת שירות ותהליכי מדידה ובקרה, הקמת תשתית טכנולוגית לשירות והטמעתה, יישום סקרי שביעות רצון תושבים, סנכרון העבודה הפנים ארגונית לטובת מענה לפניות תושבים, ודיגיטציה של חלק מתהליכי השירות. התהליך, בהובלת מנהל שפ"ע, מלווה בשלב זה ע"י צוות הייעוץ הארגוני במסגרת תכנית המצוינות הארגונית והכוונה היא כי בזכות הצוער/ת התכנית תמשך, ואף תתרחב.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

איוב גבארין, מנהל אגף שפ"ע

0503140709

איש / אשת קשר

זידאן בדראן - מנהל המחלקה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים

0505732403

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page