top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית פיקוח ובקרת פרויקטים בעיריית מודיעין עילית

מזהה תפקיד:

83797-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

86,047

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ריכוז עבודת הרפרנט/יתים השונים ברשות אל מול היזמים בהיבט תכניות פיתוח של מבני חינוך, פארק עירוני, שכונות ושת"פים נקודתיים
2. בקרה ופיקוח בשטח כנציג העירייה לצד האדריכל בהתאם לתוכניות המאושרות
3. מעקב על התקדמות ביצוע מול היזמים/מתכננים
4. ניהול הממשק בין הפיתוח השכונתי המוצע לבין הממשקים הקיימים ברשות

תחומי

אחריות

בשל היותה של מודיעין עילית על קרקעות פרטיות של יזמים, התכנון, הביצוע והפיקוח על פרויקטים נעשה באמצעות היזמים ללא כל משרד ממשלתי המלווה את התכנון, נדרשת ראיה כללית בתוכניות פיתוח וליווי בשטח של שלביות ביצוע התוכניות כדי לוודא שהאינטרסים של הרשות נשמרים מול היזמים.

האתגר

העירייה דורשת מהיזמים במסגרת ההסכמים מולם שכל הפרויקטים שיבוצעו ע"י היזמים יהיו רק באישור אנשי המקצוע של העירייה

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

נתי טרי, סגן מהנדס העיר, ומנהל אגף תשתיות ופרויקטים הנדסיים

0526507958

איש / אשת קשר

נתי טרי

0526507958

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page