top of page

רפרנט/ית עיר תומכת קריירה

שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

8

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

91629

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

* הובלת מערך עיר תומכת קריירה אשר ינהל את התכנית החינוכית של אלפי ילדים בשכונות החדשות.
* הקמת קהילות עירוניות בשכונות החדשות.
* אחריות על התיאומים והחיבור בין מחלקות החינוך/הרווחה אל מול המערך ומוסדות החינוך.
* חיבור המערך אל תהליכי המיתוג העירוניים

תחומי

אחריות

אכלוס שכונות חדשות וקליטת עשרות אלפי תושבים, במקביל להליך עומק לשינוי המיתוג העירוני

האתגר

הטמעת מותג על חדש לעיר "עיר תומכת קריירה", הכולל תהליכי עומק למתן תמיכה ומענה חינוכי ותרבותי למשפחות החדשות וצעירות שיגיעו לעיר

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ניצן אילוז

איש / אשת קשר

אורלי אנג'ל

0528397920

עדי כהן

bottom of page