top of page

רפרנט/ית ניהול פרויקטים ושירות לתושב

שירות לתושב

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

59165

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. גיבוש יישום והטמעה של אסטרטגיית השירות של העיר עכו ויצירת תשתית מקצועית כלל רשותית בתחום השירות הכוללת מיפוי צרכים ובניית בסיס ידע לשירות. הגדרת מדדי שירות כולל תיקוף ובקרה של כלים ותהליכים למדידה ובקרה על איכות השירות.
2. יזום, בנייה וניהול תכנית עבודה לשיפור השירות- הכוללת תיעדוף תהליכי עבודה ומוכנות שינוי במשאבים. הובלה של פרויקטים מערכתיים כלל רשותיים לשיפור השירות לתושב.
3. פיתוח תחום השירות - שיפור וייעול ממשקי השירות לתושב והקשר בין הרשות לתושבים, לקידום השקיפות והנגשת המידע
4. הטמעת פלטפורמות דיגיטלית לשיפור השירות לתושב וייעול המערכות הארגוניות.
5. הטמעת וקידום תרבות ארגונית ממוקדת תושב, העלאת רמת השירות לפונים לעירייה ע"י מתן שירות נגיש, מהיר, אישי ונוח יותר.
לצורך כך, תפקיד זה עוסק גם בהיבט פנים ארגוני בתהליכי השירות באופן רוחבי ויוזם פעולות להגדלת ארגז הכלים הרשותי.

תחומי

אחריות

עיריית עכו, המדורגת במדד חברתי – כלכלי 4 מאופיינת באוכלוסייה מעורבת ומגוונת ועומדת בפני תנופת בנייה וקליטת תושבים חדשים.
הנהלת העירייה הציבה לעצמה מטרה לספק שירות חדשני ומיטבי לכל תושב באשר הוא.
אתגר מרכזי נוסף הינו קידום אקלים ותרבות ארגונית וכן פיתוח סביבה ארגונית תומכות ומכוונת שירות פנים וחוץ ארגוני.

האתגר

1. הקמה וביסוס יחידת שירות לתושב
2. כתיבת תכנית עבודה שנתית ליחידת השירות לתושב
3. פעילות חוצת ארגון של העירייה להנגשת תשתיות דיגיטליות ושירותים מקוונים לתושב
4. סנכרון העבודה הפנים ארגונית לטובת מענה מיטבי לפניות תושבים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אזי לוי

איש / אשת קשר

שגית בן גוזי

0542412609

מיה בירמן

bottom of page