top of page

רפרנט/ית ניהול פרויקטים ושירות

שירות לתושב, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

34401

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

1. תכלול תהליך הבינוי של מבני ציבור יחד עם המחלקות השונות ואגף ההנדסה, ודיווח, מעקב, ובקרה למנכ"ל העירייה.
2. ריכוז מידע בנוגע לפרויקטים עירוניים כלליים מהאגפים ליווי, מעקב ובקרה מטעם לשכת מנכ"ל העירייה.
3. הובלה, תכלול ויצירה והטמעה של פרויקטים ארגוניים בתחומי השירות
4. יצירת אוגדן/ספר שירות לתושב

תחומי

אחריות

העיר חריש נמצאת בגידול מואץ. בין השנים 2016 ל-2023 קצב הגידול היה הגבוה ביותר בארץ.
בשנה האחרונה הרשות מתייצבת במספר התושבים ובתוך כשלוש שנים יסתיים בינוי מתחם טרפז של 6000 תושבים נוספים ומתחם נוסף של חריש דרום עם 10 אלף נוספים. הרשות מקדמת פרויקטים רבים לרווחת תושבי העיר הן בתחום מבני הציבור והן בתחום השירותיות. ישנו חוסר בגורם שיתכלל את המעקב אחרי פרויקטים אלו, ויציג תמונת מצב עדכנית ונכונה לשטח באופן תדיר.

האתגר

עם תחילת הקדנציה המנכל וראש העיר הגדירו מספר מיקודים ארגוניים, שניים מתוכם הם:
1. בינוי מבני ציבור- העיר גדלה בקצב מואץ וישנם מספר רב של מבנים בהקמה. בשנים הראשונות המיקוד היה במבני חינוך, וכעת המיקוד עובר למבני הציבור החסרים כדי לאפשר איכות חיים מיטבית לתושבי העיר.
2. שרותיות- הרשות יוצאת למהלך של שדרוג השרות גם כלפי פנים (בתוך הארגון) וגם כלפי התושבים. הרשות תגייס מנהל/ת לתחום זה וגם תרכוש שירותי ייעוץ בתחום על מנת לשפר את השירות לתושב ולהגביר את היעילות הארגונית

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שלומי צדרבוים

איש / אשת קשר

נורית דהן

0545715234

מיה בירמן

bottom of page