top of page

רפרנט/ית ניהול פרויקטים, מיצוי משאבים ופיתוח כלכלי

פיתוח כלכלי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

20135

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

הגליל והעמקים

1. ניהול, מעקב ובקרה של פרויקטים בביצוע
2. דווח לתשלום מיצוי ומימוש קו"ק
3. גיוס משאבים פילנתרופיים

תחומי

אחריות

- פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים
- מיצוי משאבים מפלנתרופיה
- מעקב לאחר ביצוע פרויקטים ודווח עליהם לתשלום
- יעול "קו התפוקה" מרגע קבלת תשובה חיובית, בין היתר הרשאה כספית, עד רגע תחילת הביצוע.
- טיפוח ההתנהלות הארגונית

האתגר

- יצירת מנגנון מעקב לאחר פרויקטים והדווח עליהם
- ישיבות הנהלה לעדכון סטטוס הפרויקטים
- גיוס כח אדם מתאים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

דורגאם זיאדנה

איש / אשת קשר

דורגאם זיאדנה

0545711870

מיה בירמן

bottom of page