top of page

רפרנט/ית ניהול, מעקב ובקרת פרויקטים הנדסיים

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20992

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

1. מעקב תקציבי לפרויקטים הנדסיים.
2. מעקב משימות
3. סיוע למנהלת פרויקטים

תחומי

אחריות

בניית 3 שכונות חדשות בעיר , פיתוח בהיקפים שהעיר לא ידעה מעולם.

האתגר

העיר אריאל מקדמת הקמה ופיתוח של מספר שכונות חדשות בו זמנית , העיר מקדמת הקמת מוסדות חינוך ומבני ציבור רבים בהתאם.
הפעלת צוותי תכנון וביצוע רבים. תגבור מערך הניהול והבקרה הפנים רשותי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

שילה ענקי

איש / אשת קשר

שילה ענקי

0529465313

עדי כהן

bottom of page