top of page

רפרנט/ית מצוינות ארגונית

פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

מדד חברתי-כלכלי

תושבים

מחוז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

1. סיוע למנכ"ל האשכול בכל הנוגע לסוגיות של מבנה ארגוני ונהלים בעולמות משאבי אנוש יחד עם החברה המייעצת, הטמעת תהליכים ארגוניים.
2 סיוע למנכ"ל האשכול בהטמעה ומעקב אחר כלי עבודה
3. תכלול והובלה של מכרזי כ"א וחיבורם לצרכי הארגון המשתנים
4. סיוע למנכ"ל במעקב ובקרה אחר משימות ותכנית עבודה

תחומי

אחריות

אשכול המפרץ הוקם לפני 4.5 שנים ועדיין עוסק בהקמה.
הארגון נמצא בצמיחה ותוך שנתיים הפך מארגון עם 4 עובדים ו-10 יועצים לארגון שמונה 10 עובדים ועשרות יועצים ועובדי מיקור חוץ.
ההתפתחות המהירה דורשת מענה מיקצועי לכל הנוגע לקליטת כ"א, מעקב אחרי משימות ארגוניות וסיוע למנכ"ל הארגון בהובלת הארגון להצלחות והתאמת תהליכי ליווי ופיתוח כח האדם באשכול

האתגר

במקביל להכנת תכנית אסטרטגית לאזור אשר תהווה מפת דרכים לפעילות האשכול, האשכול עתיד לצאת בעת הקרובה לתכנית צופה עתיד למבנה הארגוני וקליטת כ"א באשכול.
בנוסף, האשכול עסוק בהכנת תכניות עבודה מבוססות תקציב אך נדרשת הטמעה ואינטגרציה לפעילות השוטפת באשכול כדי להצליח למממש את הצורך לעבוד צמוד לתכנית.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אהרון אזולאי

איש / אשת קשר

מורן בורשטיין

0524542847

מיה בירמן

bottom of page