top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית מנכ"ל לחדשנות ודיגיטציה בעיריית כרמיאל

מזהה תפקיד:

51139-1

תהליך השמה:

2023

דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

55,070

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ריכוז והובלת תהליך הטמעה של טפסים מקוונים למתן שירות
2. זיהוי פערים דיגיטליים והמלצות לקידום פתרונות התייעלות דיגיטלית
3. עדכון ספר נהלים רשותי

תחומי

אחריות

הרשות לקראת סיום תהליך מצוינות ארגונית, תהליך שארך שלוש שנים.
במהלכו טיפלנו בנושא של שינוי מבנה ארגוני, פיתוח תודעת שירות ושירותים מקוונים לתושבים וכן הערכת עובדים.
האתגר הבא הינו תהליך יישום והטמעה שהינו חוצה מחלקות ומנהלים ודורש ליווי, הדרכה, תמיכה תוך הצבת יעדים מדידים להטמעת תהליכים פנים ארגוניים כמו הטמעת השימוש בטפסים מקוונים , ליווי ותמיכה במנהלים בטופסי ההערכה החדשים ובקרת השירות.

האתגר

במהלך תהליך המצוינות הארגונית התמקדנו בתחום של שינוי מבנה ארגוני, פיתוח תודעת שירות ושירותים מקוונים לתושבים וכן הערכת עובדים.
הדגש עתה הוא על הטמעת הדיגיטציה, תוכנות חדשות וטפסי שירות מקוונים וכן מהטמעת הערכת עובדים מסודרת ואיכותית.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שולה מנחם, מנכ"לית

0546626811

איש / אשת קשר

שולה מנחם

0546626811

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page