top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית מהנדס המועצה לאסטרטגיה תכנון ובקרה במועצה אזורית הר חברון

מזהה תפקיד:

7778-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

10,249

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. הקמה, ליווי והובלה של ציוותי תכנון ביישובים באמצעות ריכוז והובלת תהליכי תכנון סטטוטוריים מול רשות ההסדרה וגופי התכנון .
2. קידום תכנון אזורי תעשייה ומסחר במועצה
3. סיוע בתהליכי ההסדרה של היישובים
4. ריכוז תחום ה GIS במחלקת ההנדסה

תחומי

אחריות

מועצה אזורית הר חברון מתמודדת עם צמיחה דמוגרפית מואצת, ומתן שירות ליישובים בפריסה גיאוגרפית רחבה. האתגר המרכזי הינו אישור תב"עות וכן ליווי היישובים לתכנון נכון של המרחב היישובי והמועצתי.

האתגר

המועצה מקדמת מספר תהליכים: ליווי היישובים בתהליך בניית התב"ע ותהליכים סטטוטוריים לתכנון המרחב הציבורי, הסדרת שני יישובים לא מוכרים אביגיל ועשהאל ובניית מערך שיתוף נתונים בתחום GIS . בנוסף מחלקת הנדסה מקדמת תכנון של שטחי תעשייה, מסחר ותיירות .

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

יונתן שמיר, מהנדס המועצה

0528990204

איש / אשת קשר

הילה בוגטוס

0507871496

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page