top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון ערים בועדה מרחבית רכס הכרמל

מזהה תפקיד:

200-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

-

מדד חברתי-כלכלי

-

תושבים

-

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. תכנון והסדרת מקרקעין מול גורמי הועדה וגורמי חוץ
2. שיתוף ציבור וקשר עם הרשויות
3. קידום הנגשת מידע תכנוני לתושב (אתר הועדה, מערכת GIS)
4. מעקב ובקרת סטטוס תוכניות מפורטות

תחומי

אחריות

הכנת תוכניות בניין עיר ואישורן בתהליך סדור ומפורט.
תכנון בקרקעות פרטיות.
פרוייקט תכנון כ 4,000 דונם לבניה מפורטת.

האתגר

נעשה תהליך שיתוף ציבור, לטובת חלק מהתכניות.
נבחרו מתכננים חיצוניים.
הוטמעו תשריטי חלוקה הקרקע בין הבעלים הפרטיים.
יש חלופות ראשוניות להצגה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רמי ח'שאן, מהנדס וועדה

0547602617

איש / אשת קשר

רמי ח'שאן

0547602617

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page