top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון האסטרטגי בעיריית נתניה

מזהה תפקיד:

27400-1

תהליך השמה:

2023

תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

7

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

269,660

מחוז

מרכז

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

דיור מואץ, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

4

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הובלת תהליך לבניית אסטרטגיה במינהל הכללי בעירייה, לאור השינויים בעיר
2. בניית תקינה של כ"א בהתאם לאסטרטגיה
2. הטמעת כלים לבניית תוכנית עבודה ובקרה על מימוש התוכנית
4. ממשקי ותהליכי עבודה במינהל בהתאם לאסטרטגיה

תחומי

אחריות

המינהל הכללי בעיריית נתניה אמון על מספר תחומים עיקריים:
, ניהול המשאב האנושי , קליטת עלייה, רכש ולוגיסטיקה
איכות ותכנון אסטרטגי ,פרויקטים במרחב הציבורי ופרויקטים לאומיים.
האתגר העיקרי של המינהל הוא להוביל את הפעילות הארגונית ולתת מענה לצרכים המשתנים בצורה מהירה , חדשנית ומובנית.
העיר נמצאת בתהליך של עיור מואץ, הגורם להתרחבות הפעילות בעירייה בכלל, ובתחום המשאב האנושי בפרט. כמו כן, נדרשות התאמות של תהליכי עבודה, מתן פתרונות חדשניים, בנייה ועדכון של תוכניות עבודה מקושרות תקציב ועוד.

האתגר

במהלך השנה הקרובה תוקם מחלקת ארגון ושיטות, שתעסוק באסטרטגיה, בבניית תקינה, בנייה והטמעה של תוכניות עבודה מקושרות תקציב, שיפור תהליכי עבודה פנים ארגוניים, תוך מכוונות לשירות פנים ארגוני ולתושבים. לצורך כך נדרש בעל תפקיד, שיעסוק בנושאים הנ"ל בכפוף לסמנכ"ל וראש המינהל הכללי.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

חיה שניידר, סמנכ"ל וראש המינהל הכללי

0525799090

איש / אשת קשר

דלית טובי

0547796599

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page