top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון האורבני בעיריית טבריה

מזהה תפקיד:

36700-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53,528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1) ליווי תהליכים תכנוניים ותהליכים אסטרטגיים בראי ההתחדשות העירונית
2) כתיבה ועריכה של מסמכי מדיניות ותכניות עבודה
3) ריכוז תהליכי עבודה וממשקים בין מנהלת התחדשות עירונית ואגף הנדסה
4) ליווי תכניות שונות בעיר ויצירת תב"עות חדשות

תחומי

אחריות

האתגרים התכנוניים המרכזיים העומדים בפני הרשות הם: גידול האוכלוסייה המואץ לצד תכנון אורבני בהיקפים רחבים בשטחים בחלקה העליון של העיר.
הצורך הגובר בהתחדשות עירונית וחיזוק מבנים, תוך חיזוק השלד העירוני והמערך התחבורתי.
קידום ותכנון חופי הכנרת והתיירות.
חיזוק ושימור השכבה ההיסטורית.

האתגר

הוגדלו מס' בעלי התפקידים באגף הנדסה.
חתימה על הסכם גג, הקמת מנהלת הסכם גג ומנהלת התחדשות עירונית.
הכנת מסמכי מדיניות תכנוניים, ייזום תב"עות, מכרזים והצעות מחיר וליווי תכנוני.
מעקב שוטף אחר נושאים וממשקים עם שלטון מרכזי ורשויות ממשלתיות שונות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

שני אלדן, מהנדס העיר

0527312914

איש / אשת קשר

יאיר שטול

0525666402

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page