top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון במועצה מקומית אבו גוש

מזהה תפקיד:

90472-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

6

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

8,597

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

תכנון אסטרטגי בתחום התחבורה הציבוריתnהובלת תהליכי שיתוף ציבורnלווי תוכניות מפורטות להרחבת הישובnהובלת דיגיטציה, מחשוב ו-GIS nמיפוי וריכוז התוכניות הקיימות: מפורטות, מאושרות לרבות תכניות של תשתיות

תחומי

אחריות

לתכלל את כל פרוייקטי התכנון המתבצעים במועצה ע"י גורמי חוץ המתוקצבים עי משרדי הממשלה . ולוודא שכל הגורמים המתכננים עומדים ע"פ תוכנית של המועצה

האתגר

המועצה מחזקת את מחלקת ההנדסה ככוח תכנוני לשנים הבאות. על מנת לתת פתרונות לבעיות שהוזנחו שנים רבות

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

גאלב סעד דין, מהנדס/ת

0532770352

איש / אשת קשר

אריאל בריח, מנכ״ל הרשות

0505305808

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page