top of page

רפרנט/ית לתכנון אסטרטגי ודיגיטציה במנהל חינוך

דיגיטציה וחדשנות, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

49418

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

נגב מערבי

1. ליווי ויישום תכניות אסטרטגיות עירוניות (CCO)
2. הובלת תחום השותפויות – בנייה ותפעול מערך לשיתופי פעולה עם המגזר העסקי, משרדי ממשלה וגופים חברתיים
3. ליווי וייזום פרויקטים אסטרטגיים באגף.
4. שותף בהובלת התכנית ליצירת תשתיות ארגוניות באגפי הרשות

תחומי

אחריות

העיר נתיבות משמשת כעיר מרכזית בנגב המערבי ומהווה מטרופולין אזורי למגוון שירותים. אוכלוסיית העיר מונה כ- 54,000 נפש, וקצב גידולה עומד על כ- 6 אחוז בשנה.
הסכם הגג המתקדם צפוי להוביל להכפלת מס' התושבים ועל כן מחייב הערכות של העירייה במספר רב של מישורים.
בתחום החינוך עיריית נתיבות נערכת מדי שנה לקבלת מאות תלמידים חדשים ממגוון קהילות ואוכלוסיות בעיר, לרבות חינוך מיוחד. מדי שנה נפתחים בעיר מוסדות חינוך חדשים בקצב מואץ ובהתאם לגידול האוכלוסייה וייחודה.
בנוסף, נתיבות מוגדרת כ"בירת הנגב המערבי" ולאור זאת מספקת מגוון שירותי חינוך ליישובי האזור, ביניהם יישובי העוטף.
יחד עם האתגרים הרבים, נכונות הזדמנויות רבות לעיר בשנים הקרובות, הכוללות העמקת הקשרים הפילנתרופיים והממשלתיים והשקעה נרחבת בתחום החינוך. הרשות נערכת להתמודדות עם האתגרים הרבים והייחודיים לעיר, תוך ריכוז והעמקה בפרויקטים קיימים וחדשים והגדלת המשאבים וההון האנושי הדרוש לכך.

האתגר

1. בנייה של תכנית אב לחינוך וקהילה בראייה עירונית ואזורית. תכנית המתכללת את מגוון הפעילויות והתחומים, הגופים והשותפים הפועלים. התכנית תאגם את המשאבים, ותציב מצפן ערכי וחינוכי שעל פיו כלל מערכות הרשות יפעלו
2. הובלת תהליכי דיגיטציה במנהל החינוך בהלימה למחלקות נוספות בעירייה. למשל, המחלקה המשפטית, שירות לתושב, שפ"ע, הנדסה, לוגיסטיקה וגזברות.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

ציפי הרפנס

איש / אשת קשר

איתן פונד

0524264152

אימי שופן

bottom of page