top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני ופרויקטים במועצה מקומית עיילבון

מזהה תפקיד:

90530-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, שירות לתושב, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

5,955

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. סיוע למהנדס בקידום תכנון ופרויקטים
2. תכלול העבודה עם המתכננים החיצוניים
3. ליווי, מעקב ובקרה אחרי הפרויקטים

תחומי

אחריות

הישוב עיילבון מונה 5800 תושבים. אנו נכללים בהחלטת ממשלה 550 וכתוצאה מכך יש פרויקטים תכנוניים רבים. במחלקת הנדסה יש רק מהנדס וקיימים פרויקטים רבים.
קיים תכנון של שכונה חדשה.
הרשות לקראת הקמת בניין רב תכליתי בעלות של 24 מיליון ש"ח.
אנו לקראת תכנון מבנה מע"ש לבעלי צרכים מיוחדים וכן תכנון אולם ספורט. כמו כן אנו לקראת בניית יחידת גנים וכו'.

האתגר

כעת הרשות מפנה את תכנון הפרויקטים למיקור חוץ.
נקלט מנהל חדש.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ויסאם מועלם, מהנדס הרשות

0506810610

איש / אשת קשר

מרים הייב

0502800381

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page