top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני ופרויקטים במועצה מקומית מג'ד אל-כרום

מזהה תפקיד:

90516-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

16,131

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ניהול וליווי תכניות של איחוד וחלוקה ביישוב עד מימושן, לרבות תהליכי שיתוף ציבור ומול היועצים המקצועיים.
2. ניהול וליווי פרויקט הקמת טיילת אזורית במקביל לכביש 85
3. GIS ליווי פרויקט הקמת מערכת .
4. פיתוח אזורי בשותפות עם אשכול בית הכרם ושותפות עם משרדי ממשלה

תחומי

אחריות

אתגרים תכנוניים ברשות:
1. כיום, מקודמות ברחבי היישוב מספר רב של תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות הכוללות איחוד וחלוקה, ובנוסף לכל זה, מקודמת תכנית מתאר כוללנית לכלל שטח היישוב ליעד מג'ד אלכרום 2040.
2. יש צורך בפיתוח מערכת GIS לרשות
3. בשל מחסור בכח במחלקת הנדסה וריבוי הפרויקטים יש צורך בניהול פרויקטים וביצוע מעקב ובקרה.

האתגר

המועצה מקומית מג'ד אלכרום רואה במחלקת ההנדסה המחלקה העיקרית ולכן פועלת לחזק אותה דרך העסקת מתכננים אסטרטגיים, מהנדס פרויקטים וקליטת כוח אדם איכותי ומקצועי ברשות .

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

בלאל אבו סאלח, מהנדס המועצה

0522271485

איש / אשת קשר

אריג' נסרה

0544740732

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page