top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני ואסטרטגי בעיריית מעלה אדומים

מזהה תפקיד:

83616-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

40,557

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. ייזום וקידום של פרויקטים לשדרוג המרחב הציבורי כחלק מאסטרטגיית הפיתוח העירוני, שיתופי פעולה פנים ארגוניים כולל עבודה שוטפת מול החברה הכלכלית. (הליכתיות, תכניות אב לאופניים)
2. פיתוח תכנית אב לתיירות אזורית בשטח המוניציפלי של העיר.
3. תכנית אב להצללות במרחב העירוני
4. הקמת ותכלול תחום שיתוף הציבור וקשרי קהילה, בכלל הפרויקטים המתנהלים באגף ההנדסה.

*מתוך תחומי האחריות הנ"ל ייבחרו בין 2-3 תחומים שעליהם ייקח אחריות הבוגר/ת

תחומי

אחריות

העיר מעלה אדומים נמצאת בתנופת תכנון ופיתוח אורבני: פיתוח שכונות חדשות, התחדשות השכונות הוותיקות, פיתוח ושדרוג המרחב הציבורי, פיתוח אזור התעשיה, פיתוח התיירות באזור הן בתכנון בתי מלון, והן בפיתוח אטרקציות תיירותיות ועוד.

הפיתוח המואץ מביא עמו מגוון אתגרים חדשים, בין היתר האיזון הנדרש בפיתוח העירוני המואץ לצד שמירה על איכות חיי התושבים לצדו. (גידול מס' התושבים בעיר מ-42 אלף תושבים לכ-100 אלף תושבים בשנת 2050.)

הגידול והפיתוח האמורים לעיל מהווים אתגר משמעותי לבוגר.

העירייה שוקדת על תכניות אב אסטרטגיות במגוון נושאים: תכנית אסטרטגית לאזה"ת – הושלמה. תכנית אב למים וביוב- לקראת סיום, תכנית אב אדריכלית -בתכנון, תכנית אב לתחבורה -בתכנון. תחומים נוספים שטרם עלו על שולחן התכנון הם תכניות אב בנושאים: תיירות, הצללות, שבילי אופניים, אנרגיה, התחדשות עירונית וכו.

האתגר

העירייה מקדמת מספר תהליכים: תכנון תב"עות למגורים, מסחר, תעשיה, תעסוקה מלונאות ותיירות. התכנון והפיתוח נעשים בשיתוף משרד הבינוי והשיכון - למגורים ובאמצעות רמ"י – לתעשייה, תעסוקה, מסחר ומלונאות.
לעיר קיים הסכם פיתוח כוללני עם משהב"ש.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

קובי לוי, מהנדס העיר

0543244042

איש / אשת קשר

גדי בנטלי - ע. מנכ"ל

0544622355

עדי כהן, מנהל אזור מרכז

bottom of page