top of page

רפרנט/ית לתכנון אורבני ואסטרטגי

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

16136

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

1. ייזום וקידום של פרויקטים לשדרוג המרחב הציבורי כחלק מאסטרטגיית הפיתוח העירוני, שיתופי פעולה פנים ארגוניים כולל עבודה שוטפת (הליכתיות, תכניות אב לאופניים)
2. פיתוח תכנית אב לתיירות אזורית בשטח המוניציפלי של העיר.
3. תכנית אב להצללות במרחב העירוני
4. הקמת ותכלול תחום שיתוף הציבור וקשרי קהילה, בכלל הפרויקטים המתנהלים באגף ההנדסה.
*מתוך תחומי האחריות הנ"ל ייבחרו בין 2-3 תחומים שעליהם ייקח אחריות הבוגר/ת

תחומי

אחריות

מעלה עירון היא רשות ערבית הממונה חמישה כפרים ערביים (זלפה, סאלם, מוסמוס, משירפה ואלביאדה).
החזון של הרשות הוא להוביל את חיזוק המעמד החברתי -כלכלי -תרבותי של חמשת הכפרים.
אחד האתגרים המרכזיים הוא קידום תכנון איכותי שיחזק את העירוניות תוך מתן מענה לצרכי הדיור.
קידום התכנון יהיה במגוון של מסלולים: מסמכי מדיניות, תכניות מפורטות. תוכנית מסדירות ותכניות נקודתיות לפתרון בעיות אקטואליות. בנוסף לזה, המועצה פועלת לקידום פתרונות תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה ועוד.

האתגר

עיבוי צוות ההנדסה והסדרת שגרות העבודה במחלקת הנדסה ובמחלקות המועצה בהתאם לאתגרים ולתוכניות העבודה. זאת ועוד, מקדמים עבודה עם צוותים מקצועיים ויצירת קשרים ותיאומים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לתהליך. התהליך הוא תוך יצירת מנגנון עבודה ושיתוף פעולה עם משרד השיכון ומנהל התכנון. הרשות הינה בתהליך הכנת התשתית למען הובלת תהליכי תכנון איכותיים ויעילים תוך השגת התקציבים הנדרשים לנושא.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

נאסר אסדי

איש / אשת קשר

מוסא גדיר

0547907491

מיה בירמן

bottom of page