top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני בעיריית נצרת

מזהה תפקיד:

37300-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

3

תושבים

82,710

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

גליל ועמקים

א. תיאום מול מוסדות התכנון ופתרון חסמים.
ב. בדיקת וקידום תכניות מפורטות
ג. הטמעת חומרים ב GIS
ד. תיאומים עם מחלקות אחרות בעירייה בנושאים שקשורים לבינוי ותכנון

תחומי

אחריות

העיר נצרת הינה עיר ערבית מרכזית בארץ. החזון הוא להוביל לחיזוק מעמדה החברתי -כלכלי -תרבותי של העיר. אחד האתגרים המרכזיים הוא קידום תכנון איכותי שיחזק את העירוניות תוך מתן מענה לצרכי הדיור. קידום התכנון יהיה במגוון של מסלולים : מסמכי מדיניות , תכניות מפורטות . תוכנית מסדירות ותכניות נקודתיות לפתרון בעיות אקטואליות . בנוסף לזה, העירייה פועלת לקידום פתרונות תחבורה , שטחים פתוחים ,תעסוקה ועוד. בהחלטת ממשלה 550, נצרת זכתה לסעיף נפרד להכנת תכנית ממשלתית ייעודית לעיר שתביא למיקוד המאמץ ולשיתוף פעולה ביו משרדי, נושא זה מהווה הזדמנות למינוף כלכלי חברתי לעיר .

האתגר

מקדמים עבודה עם צוותים מקצועיים ויצירת קשרים ותיאומים עם משרדי הממשלה הרלוונטיים לתהליך. התהליך הוא תוך יצירת מנגנון עבודה ושיתוף פעולה עם משרד השיכון ומנהל התכנון . הרשות הינה בתהליך הכנת התשתית למען הובלת תהליכי תכנון איכותיים ויעילים תוך השגת התקציבים הנדרשים לנושא.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

אחמד ג'בארין, מהנדס הרשות

0545419202

איש / אשת קשר

נג'וד עאבד

0526671736

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page