top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני במועצה מקומית זרזיר

מזהה תפקיד:

90975-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

9,158

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

גליל ועמקים

1. ליווי ומעקב אחר תוכניות מפורטות למתחמים באיחוד וחלוקה ותהליכי שיתוף ציבור
2. .הכנת סקיצות ותוכניות מגירה לקראת הגשות לקולות קוראים ותקציבים עתידיים
3. ליווי סקרי נגישות ברשות
4.הובלת והבניית הקשר השוטף עם הועדה המרחבית

תחומי

אחריות

זרזיר הינו יישוב שמורכב מחמישה שבטים גדולים הפרוסים על שטח גיאוגרפי גדול. בכל שבט קיימים מתחמים (למגורים ולמסחר) לתכנון, ואיחוד וחלוקה. על כן קיים צורך במעקב וליווי לתוכניות המתחמים אשר יכולים להוות מקור הכנסה לרשות.
בנוסף קיים צורך בסיוע למהנדס הרשות בהכנת סקיצות וכתבי כמויות לתוכניות מגירה אשר יכללו בתוכנית אסטרטגית והגשות לקולות קוראים.

האתגר

בשלב זה מהנדס הרשות ממלא את הפונקציה, וזה דבר שבא על חשבון עבודות אחרות, לעיתים גם הרשות נוטה להשתמש במיקור חוץ למילוי פונקציות אלה, דבר אשר יכול להביא להוצאות מיותרות.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

תאמר זועבי, מהנדס הרשות

0524232729

איש / אשת קשר

רואן מזאריב

0528057778

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page