top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לתכנון אורבני במועצה אזורית גולן

מזהה תפקיד:

2971-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20,807

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. ריכוז וליווי שוטף של תהליכים תכנוניים
2. סיוע וליווי של התכנית באספקטים התכנוניים כנגזרת של החלטת הממשלה
3. ניהול ממשקי עבודה פנים ארגוניים וחוץ ארגוניים (מוסדות התכנון, משרדי ממשלה)

תחומי

אחריות

אתגרי המועצה: מיצוי ויישום החלטת הממשלה הייעודית להאצה, תכנון אסטרטגי וסטטוטורי של שני יישובים חדשים והקמת ועדה מחוזית שתכפיל את כ"א באגף הנדסה ותכנון.

האתגר

הרשות נערכת לשינוי מבנה ארגוני ובמרכזו אגף הנדסה ותכנון. במסגרת השינוי יותאם האגף ותפקידיו אל מול יישום החלטת הממשלה והשלכותיה.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מולי שפיגל, מנהל אגף הנדסה

0523644130

איש / אשת קשר

ניתן לפנות אל הממונה

0542288776

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page