top of page

רפרנט/ית לתכנון אורבני

תכנון אורבני, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

20807

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

2

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1. איסוף מידע אסטרטגי תכנוני ומיפוי הקיים ברשות
2. הובלת תהליכי שיתוף ציבור תכנוניים פנים וחוץ מועצתיים
3. ליווי פרויקטים סטטוטוריים ייחודיים וקידום הקמה של 2 ישובים חדשים

תחומי

אחריות

האתגר המרכזי איתו מתמודדת מועצה אזורית גולן הוא מיצוי ויישום החלטת הממשלה להאצה דמוגרפית- הכפלת תושבי רמת הגולן.
ישובי הגולן נערכים לקליטת תושבים חדשים ותכנון 2 ישובים במרחב הגולני.
חשיבות תהליך העבודה הינו משמעותי בעיקר באגף הנדסה ותכנון לעניין היערכות סטטוטורית בבניית תכנית עבודה אסטרטגית למימוש ההחלטה הממשלתית.

האתגר

הרשות נערכת לשינוי מבנה ארגוני בשנים הקרובות אל מול הצרכים והאתגרים המרכזיים בתכנית הממשלתית ויישומה באופן מיטבי.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

מולי שפיגל

0523644130

איש / אשת קשר

אריאל בריח

0523644130

מעין בלוך

bottom of page