top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לקיימות וחזות העיר בעיריית סח'נין

מזהה תפקיד:

97500-4

תהליך השמה:

2023

שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

34,551

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

לא מאושכלת

1. הובלה וקידום פרויקטים בתחומי הקיימות והפיתוח במחלקת השפ"ע, תוך שיתוף פעולה עם גורמי קהילה וחינוך בעירייה ובעיר
2. הטמעת שימוש בכלים חדשניים ודיגיטציה לניהול פרויקטים במחלקת שפ"ע
3. כתיבת תכניות עבודה וליווי צוותי המחלקה בישומן

תחומי

אחריות

סח'נין היא עיר מרכזית ערבית גדולה באזור.
האתגר של העירייה הוא בהפיכת העיר למודל לקיימות ואיכות הסביבה כדי לשפר את איכות החיים של תושבי העיר והסביבה.

האתגר

ניהול וקידום פרויקטים של פיתוח המרחב הציבורי וקיימות בשיתוף עם גורמי תכנון, חינוך וקהילה בעירייה ובעיר.
שותפות בעבודת המטה של מחלקת שפ"ע כולל ניהול תכנית העבודה, מעקב אחרי יישום שגרות העבודה ומדידת הביצועים של מחלקת שפ"ע.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ליתי גנאיים, מנהל שפע

0528815328

איש / אשת קשר

עאמר חמאתי

0523350867

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page