top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לקידום תכנון במחלקת ההנדסה במועצה מקומית בענה

מזהה תפקיד:

90483-10

תהליך השמה:

2023

תכנון אורבני, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

8,766

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

-

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ליווי ויישום תכנון עתידי להסדרי תנועה והתאמתו לתכנית הכוללנית
2. תכנון הוספת קווי תחבורה ציבורית בנוסף לקיימים
3. ליווי וקידום תכנון פרויקטים ברשות

תחומי

אחריות

בניית הסדרי תנועה ותחום התחבורה הציבורית. וליווי פרויקטים הנדסיים שמבוצעים ברשות

האתגר

כיום עובדת במועצת בענה מהנדס במשרה מלאה ובנוסף עובדים עוד שני גורמים חיצוניים בתפקיד מהנדס ואדריכלית לקידום הפרויקטים ברשות יחד עם מנהל מחלקת ההנדסה
קיימת תכנית מתאר כוללנית

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ג'ריס מרואן מהנדס הרשות, מהנדס הרשות

0504747449

איש / אשת קשר

בדראן חאלד

0547896455

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page