top of page

רפרנט/ית לקידום וייזום פרויקטים

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

12082

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מערבי

1. איסוף נתונים בנושא פרויקטים רוחביים וסנכרון בין מחלקות המועצה לדוגמה: תכניות העבודה ופורום ניהול תקציב והגדלת הכנסות של ההנהלה הבכירה
2. ניהול, מעקב ובקרה של הפרויקטים הממשלתיים ברשות כמו, תכנית ההמראה
3. קיום קשרים בין מחלקתיים ויצירת פורמים משותפים בממשקים בין המחלקות
4. דיווח למנכ"ל על תהליכים אופרטיבים בזמן אמת וקבלת החלטות משותפות

תחומי

אחריות

מועצה אזורית מעלה יוסף נמצאת בשיא מבחינת דמוגרפית. כחלק מהגדילה הדמוגרפית והרצון להשתפר במתן שירות איכותי ומיטבי לתושב האתגר שעומד בפתחנו הוא מיצוי המשאבים הלא ממומשים.

האתגר

פתיחת מחלקות חדשות הכפופות ישירות למנכ"ל וכן חשיבה על פתיחת מחלקת תכנון אסטרטגי בעתיד, בכדי להיטיב ולשפר את תנאי השירות לתושבים ולקדם את הרשות

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יוחאי כמיסה

0506710913

איש / אשת קשר

ענבל צרור

0528428300

מעין בלוך

bottom of page