top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לפיתוח כלכלי במועצה מקומית ביר אל-מכסור

מזהה תפקיד:

90998-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שירות לתושב

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

10,847

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

המפרץ

1. תכלול תכנית אב לפיתוח כלכלי וסיוע בהטמעתה
2. גיוס משאבים ממשאבים שונים
3. ייזום והובלה של פרויקטים כלכליים ובתוכם עסקים קטנים
4. ניהול ממשקים בין מגזריים

תחומי

אחריות

המועצה המקומית ביר אל מכסור מתמודדת עם אתגרים רבים בנושא של פיתוח כלכלי כגון: הגדלת ההכנסות העצמיות, יצירת מקומות תעסוקה איכותיים ופיתוח העסקים הקיימים.

האתגר

בשנים הקרובות הולכת לקום תחנת רכבת קלה בכניסה ליישוב, יש תכנון להקים בניין רב תכליתי, אזור תעשיה אזורי, אזור תעשייה מקומי ומתחם מסחר.
נקלטה מנהלת רישוי עסקים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

תייסיר קאסם, מנכ"ל הרשות

0508383111

איש / אשת קשר

תייסיר קאסם

0508383111

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page