top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לפיתוח כלכלי במועצה אזורית נווה מדבר

מזהה תפקיד:

6268-5

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

2

מדד חברתי-כלכלי

1

תושבים

9,827

מחוז

דרום

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

נגב מזרחי

1. ליווי תהליך אסטרטגי בראיה של פיתוח כלכלי.
2. לימוד וניתוח מודלים ארגוניים מועצתיים לפיתוח כלכלי מותאמות למאפייני הרשות, תושביה ויישוביה.
3. ניהול הליך פיתוח וארגון הקמת התשתית לפיתוח כלכלי.
4. זיהוי צרכים, והקמת בסיס נתונים בניית תוכנית מבוססת נתונים להנגשת שירותים לתושבי המועצה.
5. ניהול, מעקב ובקרה של התכנית לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבי המועצה.

תחומי

אחריות

למועצה האזורית נווה מדבר אין רצף מוניציפאלי ותחום שיפוטה הוא סך שטחם של ארבעת יישוביה. המדינה צפויה בעתיד להכיר בישובים "פזורות" נוספים במרחב ולפיכך נוצרת חשיבות רבה בתכנון מקדמי וראייה מרחבית כוללת בראיה פיתוח של כלכלי.

האתגר

גיבוש חזון וקווי מדיניות פיתוח מוסכמים שינחו ויובילו את התהליכים החברתיים כלכליים בשנים הקרובות וזאת לצורך הפיכתה של המוא"ז נווה מדבר לברת קיימא עד לשנת 2030.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

מוטי חדד, מנהל מחלקה מוניציפאלית

0506830404

איש / אשת קשר

דועא אלהואשלה

0549422040

אימי שופן, מנהלת אזור דרום

bottom of page