top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לפיתוח ההון האנושי ותוכנית ההמראה בעיריית טבריה

מזהה תפקיד:

36700-3

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

3

מדד חברתי-כלכלי

4

תושבים

53,528

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

כנרת ועמקים

1) ליווי, מעקב ובקרה אחרי תכנית ההמראה של הרשות
2) סיוע בהובלת תחום משאבי האנוש בחינוך ועבודה בממשק עם מנהל אגף חינוך
3) מעקב ובקרה אחרי זכויות העובדים
4) סיוע בהובלת פיתוח ההון האנושי על ידי סדנאות ובניית תכנית עבודה לקידום עובדים ומנהלים

תחומי

אחריות

עיריית טבריה עברה בשנה האחרונה מתוכנית הבראה לתוכנית המראה ולכך השלכות רבות ובראשן פיתוח ההון האנושי הקיים, בכדי להוציא אל הפועל את כל הפרויקטים והתכניות לקידום מצוינות ארגונית.

האתגר

הרשות תקדם הכרות מעמיקה של תכנית ההמראה לעובדי הארגון ותפעל לפיתוח המנהלים והעובדים בעירייה במטרה להביא למיצוי ההון האנושי הקיים והעצמתו.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

רינת לגל, מנהלת אגף ההון האנושי

0542655671

איש / אשת קשר

יאיר שטול

0525666402

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page