top of page

רפרנט/ית לניהול פרויקט מתחמי תעסוקה ותעשיה

פיתוח כלכלי, שירות לתושב, תכנון אורבני

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

14204

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

3

אשכול רשויות

המפרץ

פיתוח איזורי תעסוקה בהתאמה לאוכלוסייה.
הבאת יזמים
הטמעת מסחר בישוב - פיתוח עסקים קטנים וכלכלה מקומית.
פיתוח עוגנים כלכליים - קשר עם יזמית וסוחרים לאיכלוס אזורי המסחר.

תחומי

אחריות

רכסים מתפתחת באופן מואץ נבנות שכונות חדשות יש צורך חשוב למתן מענה לפיתוח עוגנים כלכליים לישוב ולתעסוקה לתושבים.
עידוד יזמות בקרב התושבים והעסקים הקטנים הקיימים.

האתגר

הפיכת הישוב רכסים לעיר תוך מתן מענה לכל הצרכים

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

יצחק רייך

איש / אשת קשר

חנה קמינר

048308403

מיה בירמן

bottom of page