top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לניהול פרויקטים מעקב ובקרה במועצה מקומית רכסים

מזהה תפקיד:

x

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

14,204

מחוז

חיפה

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני

בוגרים ובוגרות ברשות

5

אשכול רשויות

-

1. הובלת פרויקטים חדשים כגון תחום המחזור ותכנון התפעול השכונות החדשות
2. מעקב ובקרה אחר תכניות עבודה וכתיבת נהלים
3. הובלת תהליכי ייעול, קידום דיגיטציה ואיסוף נתונים
4. אחריות על מיצוי משאבים וקולות קוראים

תחומי

אחריות

רכסים נמצאת במסגרת הסכם גג ועתידה לשלש את גודל האוכלוסייה בעשור הקרוב.
בנוסף לכך בשנה האחרונה הוקמה ברשות מחלקת תפעול כדי לתת מענה לישוב הקיים, ולפיתוח העתידי.
בהתאם לכך נדרש תכנון בכל תחום התפעול בשכונות הותיקות והחדשות בישוב, וכן המשך בניית המחלקה ומתן מענה מיטיבי שוטף לתושבים."

האתגר

בניית תכנית מקיפה לשכונות החדשות.
בניית תכניות עבודה ונהלי עבודה למחלקת התפעול.
קידום דיגיטציה במחלקה וחיבור מיטבי למוקד 106.
קידום תחום המחזור, מרכזי מחזור ופחים כתומים.
מענה על קולות קוראים במחלקת התפעול.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עקיבא דהן, מנהל מחלקת תפעול

0523406209

איש / אשת קשר

נתי גליקמן

0544957137

מיה ברמן, מנהלת אזור מישור החוף הצפוני

bottom of page