top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית לניהול מידע במועצה אזורית הגליל העליון

מזהה תפקיד:

2101-1

תהליך השמה:

2023

פיתוח ארגוני, דיגיטציה וחדשנות

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

1

מדד חברתי-כלכלי

7

תושבים

21,683

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

1

אשכול רשויות

גליל מזרחי

1- ניהול מידע קיים של כלל יחידות המועצה והקיבוצים ואיסוף נתונים חדשים
2- מתן שרות של מידע למחלקות המועצה - לקבלת החלטות מבוססות נתונים
3- איפיון הטמעה ועדכון מערכות הביג דאטה של המועצה

תחומי

אחריות

מועצה אזורית הגליל העליון פרוסה על פני 300,000 דונם ומורכבת מ29 קיבוצים. המועצה עובדת בניהול דו רובדי, הן עקב החוק והן מתוך אמונה שבניהול זה, יקבל התושב את השרות הטוב ביותר.
כיום, ישנו פער ואי חפיפה בין המידע הקיים בקיבוץ לבין זה הקיים במועצה.
המועצה והקיבוצים מתבססים על מספר מקורות ידע שונים.
האתגר יצירת ממשק בין המערכות שיצור מאגר ידע אחד, וקבלת החלטות מבוססות נתונים

האתגר

המועצה מעוניינת לבנות מאגר מידע רשותי משותף עם הקיבוצים כדי ליצור מערכת לקבלת החלטות מבוססות נתונים-בעזרת כלי ניתוח נתונים מתקדמים.

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

עידית חמל, מנכ"ל

046816346

איש / אשת קשר

שי קרוננבלום

0549989766

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page