top of page
BG_single.jpg

רפרנט/ית למיצוי משאבים ופיתוח כלכלי בעיריית כרמיאל

מזהה תפקיד:

51139-2

תהליך השמה:

2023

פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

מדד פריפריאליות

4

מדד חברתי-כלכלי

6

תושבים

55,070

מחוז

צפון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

פיתוח ארגוני, חדשנות ודיגיטציה

בוגרים ובוגרות ברשות

אין בוגר/ת ברשות

אשכול רשויות

בית הכרם

1. ריכוז תהליך רשותי רוחבי ליצירת נוהל דיווחים תוך מיפוי ומיצוי הכנסות
2. איתור וזיהוי תהליכים הדורשים התייעלות במערך ההכנסות
3. הקמת שולחן עגול רוחבי לפיתוח כלכלי ופתרונות חכמים
* נדרשת אוריינטציה כלכלית

תחומי

אחריות

אתגר הרשות הוא אופן מיצוי המשאבים בכלל והכנסות בפרט. יש צורך בהובלת פלטפורמה אסטרטגית המייצרת תמונת מצב כוללת המתריעה על היעדר דיווחים בסיום פרויקטים, בעיות בהשלמת דיווחים, פערים תקציביים ככל שיש וסגירת קצוות המונעים מיצוי הכנסות רוחבי. כל זאת בשותפות עם בעלי העניין ברשות.

האתגר

הרשות סיימה התערבות של ייעוץ ארגוני עמוק במנהל הכספים, בו נבנה מבנה ארגוני מקצועי חדש המאפשר התנהלות פיננסית מיטבית, ביסוס תפיסת הפעלה כלכלית וכעת נדרש גם סנכרון עבודה פנים מחלקתית וארגונית למיצויי משאבים ופיתוח כלכלי פרואקטיבי

התהליך לפתרון

פרטי קשר

מערך הליווי והרשת

ממונה

ענת לנקסנר, גזברית העיריה וראש מנהל הכספים

0546626545

איש / אשת קשר

שולה מנחם, מנכ״לית הרשות

0546626811

מעין בלוך, מנהלת אזור צפון

bottom of page