top of page

רפרנט/ית לאסטרטגיה ואתגרים עירוניים

תכנון אסטרטגי, דיגיטציה וחדשנות, פיתוח כלכלי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

9

מדד חברתי-כלכלי

2

תושבים

1057919

מחוז

ירושלים

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

8

אשכול רשויות

1. ריכוז תהליך אסטרטגי בשכונה נבחרת
2. מוקד ידע למידע ומיפוי הצרכים של השכונה
3. כתיבת תכנית עבודה ליישום התהליך בשכונה
4. יוזמה ללמידה ושיתוף של תפיסות עבודה, חשיבה ותהליכים מתקדמים
5. איתור אתגרים עירונים נוספים, והובלת תוכניות לקידומן באופן מסודר ומשותף עם הגורמים העירוניים

תחומי

אחריות

ירושלים בירת ישראל הינה העיר הגדולה במדינה – מעל מיליון תושבים, ובצמיחה מתמשכת. בשונה מהעבר, בשנתיים האחרונות כמות היתרי הבנייה בעיר זינקה ממוצע של כ-2,500 לכ-8,000, וזה גם היעד לשנים הקרובות. משמעות הדבר, הוא שבכל שנה, ירושלים תקלוט עוד לפחות כ-30,000 תושבים בדירות הללו. תוספת הדירות בעיר הינה במסגרת תהליכי עיבוי המרקם הקיים והתחדשות עירונית. השכונות הללו, מצפות אך גם חוששות מפני קליטה נרחבת של תושבים חדשים ושינוי אופיין.

האתגר

האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי פיתח מודל של "שכונה 360" המערב את כל גורמי העירייה הפועלים ביחד עם תושבי השכונה והמינהל הקהילתי לגיבוש תפיסת עתיד, המתורגמת לתוכנית אסטרטגית שממנה נגזרות תוכניות עבודה. תהליך העבודה משלבת עבודה עם דרגי העירייה הבכירים (ראש עיר, מנכ"ל, ראשי מינהלים ואגפים), לצד עבודה ורתימת גורמי שטח וביצוע. כמו כן, התהליך מלווה ונתמך גם בעבודת איסוף ועיבוד נתונים נרחבת על ידי אגף, המאפשרת גם לזהות מגמות, ולגבש יעדים מדידים להצלחה.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

אבנר סעדון

איש / אשת קשר

רחלי נבנצל

0544342022

עדי כהן

bottom of page