top of page

רפרנט/ית יישום תוכניות אסטרטגיות ופרוייקטים

דיגיטציה וחדשנות, שירות לתושב, תכנון אסטרטגי

אשכולות השמה:

2024

תהליך השמה:

שמש2_edited_edited.png
משרד2.png

פרטים נוספים

מדד פריפריאליות

5

מדד חברתי-כלכלי

5

תושבים

4815

מחוז

יהודה ושומרון

על
הרשות

תכניות נוספות בשיתוף מנהל הפיתוח

בוגרים ובוגרות ברשות

0

אשכול רשויות

יהודה ושומרון

1. קידום מעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה מחלקתיות
2. הובלת תהליכי שיתוף ציבור
3. תהליכי שיפור המוקד העירוני והטיפול בפניות ציבור
4. שותפות בפרויקטים לחיזוק החוסן הקהילתי

תחומי

אחריות

ביסוס והרחבת הישוב ושיפור השירות, לתושב תוך הטמעת כלים דיגיטליים עדכניים לצד שימור המורשת. האתגרים שעומדים בפנינו: היערכות להכפלת הישוב בעשור הקרוב, תוך שמירה על ציביון קהילתי וחיזוק החוסן הקהילתי

האתגר

הרשות סיימה תהליך משמעותי של הגדרת חזון ויעדים אסטרטגיים לעשור הקרוב וכעת נמצאת בשלב של הכנת תוכניות עבודה אופרטיביות למימוש היעדים.

התהליך לפתרון

האתגר

פרטי קשר

פרטי קשר מנהל/ת האזור

ממונה

קרן כהן

איש / אשת קשר

קרן סטחי

0547766380

עדי כהן

bottom of page